Δειγματολήπτες αερίων αίματος σχεδιασμένοι για να προστατεύουν από τραυματισμούς και να βοηθούν στην αποφυγή προαναλυτικών σφαλμάτων.

Οι σύριγγες αερίων αίματος και οι τριχοειδής σωλήνες της Radiometer έχουν κατασκευαστεί με προτεραιότητα την ασφάλεια και την αποφυγή ανεπιθύμητης επαφής με το αίμα.

SafePICO αρτηριακή σύριγγα για αέρια αίματος

Ελαχιστοποιούν το ρίσκο δημιουργίας θρόμβων στο δείγμα χάρις στην ισορροπημένη ξηρή ηπαρίνη που περιέχουν. Παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα και βελτιώνουν τη διαδικασία της μίξης, ενώ εξοικονομούν χρόνο για τη φροντίδα των ασθενών.

With the safePICO blood gas syringe for arterial line and arterial puncture, you can improve your mixing and get results you can trust.

  • Built-in gold-coated mixing ball helps you obtain a homogeneous sample
  • safeTIPCAP helps you remove any air bubbles without blood contact
  • Barcode helps you get a correct match between your patient and blood sample
  • Integrated needle shield minimizes the risk of needlestick injury
  • Dry electrolyte-balanced heparin reduces the risk of your sample clotting
  • The safePICO aspirator’s 1 mL label clearly shows the amount of blood you need for correct automatic mixing and measurement of all possible parameters on the ABL analyzers

The safePICO aspirator for arterial line blood gas sampling

The safePICO aspirator has an integrated mixing ball and a new 1.0 mL label. The new label clearly shows the amount of blood you need for correct automatic mixing. It also shows you the amount you need for measuring all possible parameters on the ABL analyzers.

The safePICO aspirator with 1.0 mL label is designed for accurate blood sample volume. With accurate blood sample volume, you use nothing more or less than the exact amount of blood necessary to produce reliable results. Thus the 1.0 mL label contributes to Patient Blood Management.

What we’ve done to increase your safety as a caregiver

At Radiometer, we believe that safety of caregivers should be a top priority in all phases of acute care testing.

The integrated needle shield device on the safePICO self-fill syringe lowers the risk of needlestick injury.

The cap seals the sample entirely to prevent contact with patient blood, even during transport and analysis.

Barcode connects the patient with sample

The safePICO blood gas syringe is already barcoded, helping you match the sample with the correct patient.

With the FLEXLINK data management system, you can scan the sample directly at the bedside and link it with your patient’s ID. This gives you confidence that you have the right result for the right patient – every time.

Συλλογή δειγμάτων αερίων αίματος από αρτηριακή παρακέντηση ή αρτηριακή γραμμή

Πώς να κάνετε μια αρτηριακή παρακέντηση

Πώς να συλλέξετε ένα δείγμα αερίων αίματος από μια αρτηρία

PICO syringe

Prevents clots from forming in the sample and minimizes bias on all electrolytes. Get results you can trust from arterial blood gas sampling

Radiometer offers a palette of syringes for arterial line sample collection or arterial puncture:

  • PICO50 aspirator syringes are available with a standard luer tip, allowing the syringes to be attached to the arterial catheter/line.
  • PICO70 self-fill syringes are available with a range of thin-wall, short-beveled needles, securing a smooth arterial puncture and fast filling, keeping patient discomfort to a minimum.

PICO50 and PICO70 syringes are available with our unique TIPCAP. The TIPCAP attaches securely to the syringe to reduce the risk of blood spillage during transport. The standard TIPCAP is designed with air channels that prevent air from entering into the blood sample as the syringe is being sealed.

CLINITUBES ΚΑΙ safeCLINITUBES τριχοειδείς σωλήνες

Pre-heparinized with dry electrolyte-balanced heparin. Safe, straightforward and accurate capillary sampling

Ελαχιστοποιούν το ρίσκο δημιουργίας θρόμβων στο δείγμα χάρις στην ισορροπημένη ξηρή ηπαρίνη που περιέχουν. Παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα και βελτιώνουν τη διαδικασία της μίξης, ενώ εξοικονομούν χρόνο για τη φροντίδα των ασθενών.

Ελαχιστοποιούν το ρίσκο δημιουργίας θρόμβων στο δείγμα χάρις στην ισορροπημένη ξηρή ηπαρίνη που περιέχουν. Παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα και βελτιώνουν τη διαδικασία της μίξης, ενώ εξοικονομούν χρόνο για τη φροντίδα των ασθενών.

© Copyright - Delta Medical | powered by ADS Solutions