Η δοκιμή βιοδεικτών απλοποιήθηκε με τον αναλυτή ανοσοδοκιμασίας FLEX AQT90


Μενού Βιοδείκτη : TnI, TnT, CKMB, Myo, NT-proBNP, PCT, CRP, D-Dimer, βhCG

Επιταχύνετε τη ροή των αποτελεσμάτων με παρά την κλίνη εξετάσεις

Οι παρά την κλίνη [Point-of-care (POC)] εξετάσεις έχουν πολλα πλεονεκτίματα:

  • Ελάττωση του χρόνου αναμονής για το αποτέλεσμα
  • Τη δυνατότητα βελτίωσης της ροής των ασθενών και της κλινικής
  • Τη δυνατότητα μείωσης του συνωστισμού των ασθενων σε ένα τμημα

Τοποθετήστε το σφραγισμένο σωληνάριο δειγματοληψίας στην υποδοχή του AQT90. Μετά δείτε τα αποτελέσματα στον αναλυτή, στην αυτόματη εκτύπωση ή κατευθείαν στα ηλεκτρονικά αρχεία του ασθενούς μέσω του HIS ή LIS του νοσοκομείου. Απλά αφήνουμε το σωληνάριο δείγματος και συνεχίζουμε τις εργασίες μας.

Ευρύ φάσμα βιοδεικτών
Καρδιακή ανεπάρκεια: NT-proBNPΛοίμωξη: PCT, CRP
Έμφραγμα του μυοκαρδίου: TnI, TnT, CKMB, Myo
Κύηση: ßhCG
Φλεβική θρομβοεμβολή: D-dimer

Με το AQT90 μπορεί οι επίγουσες ανοσολογικές εξετάσεις να γίνουν η εύκολη δουλειά της ημέρας

Ο AQT90 FLEX είναι ένας “παρά την κλίνη” (Point of care) ανοσολογικός αναλυτής που δεν απαιτεί χειροκίνητο πιπετάρισμα, προετοιμασία δείγματος ‘η του αντιδραστηρίου. Για την έκδοση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος ή πλάσματος*

*Για την D-dimer εξέταση μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο ολικό αίμα

Λήψη κρίσιμων αποφάσεων γρήγορα

Η γρήγορη ροή αποτελεσμάτων στα επείγοντα περιστατικά έχει την τάση να βελτιώνει την ποιότητα της φροντίδας.

Ο αναλυτής ανοσολογικής ανάλυσης AQT90 FLEX παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα με γρήγορο χρόνο εναλλαγής. Έχει την ικανότητα να διεξάγει έως και 5 διαφορετικές εξετάσεις ανά δείγμα αίματος.

Ο AQT90 FLEX καλύπτει μια γκάμα κρίσιμων εξετάσων εκεί που τις χρειαζόμαστε περισσότερο.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε 11 με 12 λεπτά αναλόγως την εξέταση που θέλουμε. Η παραγογικότητα του αναλυτή ανοσολογίας φτάνει τις 30 εξετάσεις την ώρα, κάτι που μας βοηθάει να διαχειριζόμαστε περισσότερους ασθενείς ταυτόχρονα.

© Copyright - Delta Medical | powered by ADS Solutions