Το έξυπνο μόλις έγινε εξυπνότερο,με πάνω από 10 χρόνια δοκιμασμένης απόδοσης, ο αναλυτής αίματος ABL800 FLEX είναι τώρα διαθέσιμος σε έκδοση PLUS.

Αποδεδειγμένη απόδειξη και βελτιωμένη αλληλεπίδραση χρηστών

Με νέο έξυπνο σχεδιασμό και βελτιωμένη αλληλεπίδραση χρηστών, ο αναλυτής ABL800 FLEX κάνει τις δοκιμές αερίου αίματος πιο έξυπνες.

ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

18 STAT παραμέτρους στο ίδιο δείγμα αίματος.

Ο αναλυτής αερίων αίματος ABL800 FLEX σας επιτρέπει να μετρήσετε ένα πλήρες πάνελ μέχρι 18 STAT παραμέτρους στο ίδιο δείγμα αίματος. Αυτό υποστηρίζει μια γρήγορη διάγνωση ασθενών με κρίσιμη κατάσταση.

Μετρούμενες παράμετροι
Αέρια αίματος: pH, pCO2, pO2Ηλεκτρολύτες: cCa2+, cCl-, cK+, cNa+
Μεταβολίτες: cGlu, cLac, cCreaΟξυμετρία: FCOHb, ctBil, ctHb, FHbF, FHHb, FMetHb, sO2, FO2Hb

Περάστε λιγότερο χρόνο για την εξέταση αερίων αίματος με το FLEXQ

Η μοναδική μονάδα FLEXQ σας επιτρέπει να αναλύετε αυτόματα μέχρι τρία δείγματα αερίων αίματος διαδοχικά.

Με τον αναλυτή ABL800 FLEX με την λειτουργικότητα Drop & Go, δεν χρειάζεται να περιμένετε στον αναλυτή για αποτελέσματα ασθενών, απλά τοποθετήστε τη σύριγγα safePICO στη μονάδα FLEXQ, και το δείγμα αίματος σαρώνεται αυτόματα, αναμειγνύεται και αναλύεται

Βελτιστοποιημένη για τους τριχοειδείς σωλήνες

Με τη λειτουργικότητα FLEXMODE, ο αναλυτής αερίων άιματος ABL800 FLEX είναι βελτιστοποιημένος για τους τριχοειδείς σωλήνες επιτρέποντας σας αξιόπιστα να πάρει τις πιο κρίσιμες παραμέτρους απο μικρές ποσότητες δείγμα νεογνού.

Depending on the available sample volume, the FLEXMODE functionality provides the highest number of parameters.

Volume range Parameters measured
35-55 μL pH + OXI
50-70 μL pH + OXI + BG
65-100 μL pH + OXI + BG + MET
90 μL pH + OXI + BG + MET + LYT
195 μL pH + OXI + BG + MET + LYT + ctBil
© Copyright - Delta Medical | powered by ADS Solutions