Οι αναλυτές Infinity GeneXpert αποτελούν ένα πλήρως ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο μοριακό διαγνωστικό σύστημα. Επιτρέπουν ένα εκτεταμένο μενού δοκιμών να εκτελούνται σε ένα ενιαίο σύστημα, από έναν μόνο χειριστή, σε ένα συγκριτικά πολύπλοκο περιβάλλον πραγματικού χρόνου. Με δύο μεγέθη από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ( 48 μονάδων και 80 μονάδων).

GeneXpert® Infinity-48S

Διαστάσεις
216 cm Μ x 89 cm Π x 200 cm Υ

Βάρος
725,7 kg

Ταχύτητα
> 1.300 τέστ ανά ημέρα

GeneXpert® Infinity-80

Διαστάσεις
274 cm Μ x 89 cm Π x 200 cm Υ

Βάρος
954.5 kg

Ταχύτητα
> 2,000 τεστ ανά ημέρα

© Copyright - Delta Medical | powered by ADS Solutions