Η εταιρική φιλοσοφία της Ambu ήταν πάντα η επιθυμία να κάνει την ζωή ευκολότερη για τους γιατρούς και να βρεις καινοτόμα προϊόντα που μπορούν να σώζουν ζωές. Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αποτελούν το κλειδί για την Ambu. Πάντα ήταν. Πάντα θα είναι

Ambu® Perfit

Ambu® Man

Ambu® BlueSensor ECG Electrodes

Ambu® WhiteSensor ECG Electrodes

© Copyright - Delta Medical | powered by ADS Solutions