Η ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών, στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, για την άμεση αντιμετώπιση τεχνικών ή χειριστικών δυσλειτουργιών των μηχανημάτων που αντιπροσωπεύει.
Οι άρτια εκπαιδευμένοι και έμπειροι τεχνικοί μας είναι πάντα πρόθυμοι να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες άμεσα και υπεύθυνα.

Έλεγχος αποτελεσματικότητας
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της τεχνικής υπηρεσίας αξιολογείται συνεχώς. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναλύονται και τα στοιχεία που προκύπτουν αξιοποιούνται στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσής.

© Copyright - Delta Medical | powered by ADS Solutions