Η σειρά λαρυγγικών μασκών της Ambu είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση έναντι των μασκών προσώπου για την επίτευξη και τη διατήρηση του ελέγχου του αεραγωγού κατά τη διάρκεια είτε συνήθους είτε επείγουσας αναισθησίας.

Ambu® AuraStraight™

Ambu® Aura-i™

Ambu® AuraGain™

Ambu® AuraOnce™

Ambu® Aura40™

Ambu® AuraFlex™

Ambu® Cuff

© Copyright - Delta Medical | powered by ADS Solutions