Τεστ κόπωσης
Καρδιολογικά ηλεκτρόδια Τεστ κόπωσης (Stress testing)
Blue Sensor R
Το μεγάλο καρδιολογικό ηλεκτρόδιο R με υγρό τζελ διακρίνεται για την υψηλή αγωγιμότητα του, το ποιοτικό σήμα κατά την διάρκεια σύντομης ή μέσης εφαρμογής και τα αφρώδη υλικά υποστήριξης. Είναι ευγενικό με το δέρμα.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blue Sensor T
Το ορθογώνιο μεσαίου μεγέθους καρδιολογικό ηλεκτρόδιο T με υγρό τζελ διακρίνεται για την υψηλή αγωγιμότητα του και το ποιοτικό σήμα  κατά την διάρκεια σύντομης ή μέσης εφαρμογής και τα αφρώδη υλικά υποστήριξης. Το μακρόστενο σχήματα διευκολύνει την χρήση τους σε ασθενείς με μικρό στέρνο, όπου δεν χωρούν τα κυκλικά ηλεκτρόδια. Είναι ευγενικό με το δέρμα.
 
 
 
 
 
 
 
Skin Fix
Το Skin Fix είναι παρελκόμενο των ηλεκτροδίων και χρησιμοποιείται για το στερέωμα των ακροδεκτών τους κατά την διάρκεια εξετάσεων 24ωρης καταγραφής (Holter) και τεστ κόπωσης. Εκμηδενίζει τον κίνδυνο αποκόλλησης των ηλεκτροδίων αν τα καλώδια τραβηχτούν. Ο συγκρατητής μπορεί να ανοιγοκλείσει αρκετές φορές ώστε να είναι δυνατή η αντικατάσταση ή επανατακτοποίηση των ηλεκτροδίων χωρίς την αντικατάσταση του Skin Fix. Είναι ανθεκτικό στην υγρασία.  
 
 
 
 
 
Blue Sensor SP
Το μεσαίου μεγέθους καρδιολογικό ηλεκτρόδιο SP χαρακτηρίζεται από την υψηλή αγωγιμότητα του υγρού τζελ, το ποιοτικό σήμα και την μεγάλου διαμετρήματος περιοχή μέτρησης κατά την διάρκεια της μέσης εφαρμογής του και τα αφρώδη υλικά υποστήριξης. Είναι ευγενικό με το δέρμα. 
 
 
 
 
 
White Sensor CFM
 Καρδιολογικό ηλεκτρόδιο CFM, μεσαίου μεγέθους, για βραχύχρονη παρακολούθηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : deltamedical.gr