Μάσκες (συνδετικά)
Μάσκες - συνδετικά (Interfaces)
Ρινικές
 
FlexFit 405 Nasal Mask
 
 
 
 
 
 
FlexFit 406 Nasal Mask
 
 
 
 
 
FlexFit 407 Nasal Mask
 
 
 
 
 
 
 
Στοματορινικές
 
 
FlexFit 431 Full Face Mask
 
 
 
 
 
 
FlexFit 432 Full Face Mask
 
 
 
 
 
 
Ρινικές απ'ευθείας
 
 
Opus 360 Nasal Pillows Mask
 
 
 
 
 
 
 
Infinity 481 Direct Nasal Mask
 
 
 
 
 
 
 
Στόματος
 
 
Oracle 452 Oral Mask
 
 
 
 
 
 
 
  : deltamedical.gr