Θέρμανση νεογνών
Θέρμανση νεογνών (Infant warming)

CosyCot™ Infant Warmer

Κλίνη ανάνηψης
 
 
 
 
 
 

 

 

Mobile Infant Warmer

Τροχήλατος νεογνικός θερμαντήρας 

 

 
 

 

 

 

Wall Mount Infant Warmer

Νεογνικός επιτοίχιος θερμαντήρας 
 
 
 
 
 
  : deltamedical.gr