Αναλυτές μέτρησης Γλυκόζης (Glucose)
 
Glucose 201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GLUCOSE 201+ AnalyzerGlucose 201+ Analyzer
 Φορητός αναλυτής μέτρησης σακχάρου.
Η μέτρηση γίνεται με ολικό αίμα και έτσι το αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται από τον αιοματοκρίτη.
Ιδανικό για νεογνά και όπου αλλού απαιτείται αξιόπιστη μέτρηση σακχάρου (ΜΕΘ, Καμπύλες σακχάρου, Διαβητολογικά κέκτρα κλπ.).
 
 
 
 
 
 
 
GLUCOSE 201 DMGlucose 201 DM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Αναλώσιμα για τα συστήματα GLUCOSE  
 
 
  : deltamedical.gr