Αναλυτές μέτρησης Αιμοσφαιρίνης (Hemoglobin)
 
 
B-HemoglobinHB 201+
Φορητός αναλυτής μέτρησης αιμοσφαιρίνης.
Εύκολος και αξιόπιστος έλεγχος για την ύπαρξη αναιμίας και για την καταλληλότητα των αιμοδοτών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plasma / Low Hb Plasma / Low Hb
Αναλυτής μέτρησης ιχνών αιμοσφαιρίνης.
Χρήσιμος στον ποιοτικό έλεγχο συντηρημένων ασκών μονάδας αίματος (έλεγχος αιμόλυσης). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
Αναλώσιμα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : deltamedical.gr