Όργανα μέτρησης αναπνευστικής λειτουργίας
 
  • Σπιρόμετρα / Ροόμετρα
 
Vitalograph Pneumotrac 6800
 
Spirotrac 6800
 
 
 
 
 
 
 
  
Vitalograph 2120
 2120
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitalograph Compact
 
Compact
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitalograph ALPHA
 
Alpha
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitalograph MICRO
 
Micro
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitalograph GOLD STANDARD
 
Gold Standard
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mechanical Peak Flow Meters
 
Mechanical peak flow meters
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electronic Peak Flow Meters
 
Electronic peak flow meters
 
 
 
 
 
 
 
 
COPD Screeners
 
CORD screeners
 
 
 
 
 
 
 
 
Aerosol Inhalation Monitor
 
Aerosol inhalation monitor
 
 
 
 
 
 
 
 
MDI Training Spacer
 
MDI training spacer
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  Διακοπή καπνίσματος (Smoking Cessation)
 
 
BreathCO Carbon Monoxide Monitor
 
BreathCO carbon monoxide monitor
 
 
 
 
 
 
 
 
Lung Age Indicator
 
Lung age indicator
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : deltamedical.gr