Τεχνική εξυπηρέτηση
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 Επίδειξη προϊόντων
 Αξιολόγηση υπηρεσιών
 Ποιότητα

Search Information

Print page
Υπηρεσίες
Βρίσκεστε:  Υπηρεσίες > Ποιότητα
 Ποιότητα
 
Έχοντας ως θεμελιώδη πολιτική η εταιρεία την θέσπιση & την διατήρηση υψηλών προτύπων Ποιότητας τόσο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει όσο και για τον τρόπο που η ίδια λειτουργεί έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, από το 1999, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων EN ISO 9001:2000 & ISO 13485 και της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ποιότητα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ.1348.
 
Παράλληλα έχει φροντίσει η τήρηση του Συστήματος Ποιότητας να είναι ουσιαστική και να συμβάλει στην συνεχή βελτίωση του τρόπου που παρέχει τις υπηρεσίες της στον χώρο της Υγείας.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ISO 9001:2000 ISO 13485:2003
Βεβαίωση
Υ.Α. 1348/04
Τελευταία ανανέωση: 3/12/2008 14:22

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε © 2019 - All Rights Reserved