Τεχνική εξυπηρέτηση
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 Επίδειξη προϊόντων
 Αξιολόγηση υπηρεσιών
 Ποιότητα

Search Information

Print page
Υπηρεσίες
Βρίσκεστε:  Υπηρεσίες > Επίδειξη προϊόντων
 Επίδειξη προϊόντων
 
Οι άνθρωποί μας είναι πάντα πρόθυμοι να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε, να σας εκπαιδεύσουν στην λειτουργία τους και να σας δώσουν το χρόνο και την γνώση να ανακαλύψετε τα πλεονεκτήματά τους.

Τελευταία ανανέωση: 17/11/2008 14:18

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε © 2019 - All Rights Reserved