Τεχνική εξυπηρέτηση
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 Επίδειξη προϊόντων
 Αξιολόγηση υπηρεσιών
 Ποιότητα

Search Information

Print page
Υπηρεσίες
Βρίσκεστε:  Υπηρεσίες > Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 Για την ουσιαστική βοήθεια των ανθρώπων που συνεργάζονται με την εταιρεία υπάρχει πάντα διαθέσιμο έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό να κατανοήσει τα προβλήματα και τις ανάγκες σας και να σας παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη.

Τελευταία ανανέωση: 17/11/2008 14:34

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε © 2019 - All Rights Reserved