Τεχνική εξυπηρέτηση
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 Επίδειξη προϊόντων
 Αξιολόγηση υπηρεσιών
 Ποιότητα

Search Information

Print page
Υπηρεσίες
Βρίσκεστε:  Υπηρεσίες > Αξιολόγηση υπηρεσιών
 Αξιολόγηση υπηρεσιών
 
 Για την παρακολούθηση της απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνουμε την ευκαιρία σε όλους τους πελάτες μας, κάθε χρόνο, να εκφράσουν την γνώμη τους, να καταγράψουν τυχόν παράπονα ή προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την συνεργασία με τους ανθρώπους μας, συμπληρώνοντας σύντομα ερωτηματολόγια ή στέλνοντας το μήνυμά τους στην φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.
 
Η ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν, μας προσφέρει την απαιτούμενη πληροφόρηση για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει και μας παρέχει τα μέσα για την ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε.
Τελευταία ανανέωση: 19/11/2008 16:24

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε © 2019 - All Rights Reserved