Ιστορικό
 Αρχή - Αξίες - Όραμα
 Πολιτική
 Ανάπτυξη
 Διοίκηση - στελέχωση
 Υποδομές

Search Information

Print page
Η Εταιρεία
Βρίσκεστε:  Η Εταιρεία > Διοίκηση - στελέχωση
 Διοίκηση - στελέχωση
 
 
Ανθρώπινο δυναμικό
 
Η ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., θέλοντας να είναι συνεπής στις αρχές της και αποτελεσματική στις προσδοκίες των πελατών της, φροντίζει να επιλέγει ανθρώπους με :
  • ήθος και ακεραιότητα
  • επαγγελματισμό και εργατικότητα
  • εξειδικευμένες ικανότητες
και επενδύει στην εξέλιξη και την ανάπτυξη του δυναμικού της. Δεν είναι τυχαία η μακροχρόνια συνεργασία με την πλειοψηφία των εργαζομένων στην εταιρεία.
 
Οργανωτική δομή
 
 
 
 
 
 
 
 
Υποκαταστήματα
 
Η εταιρεία διαθέτει πλήρως οργανωμένο υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη για την κάλυψη της Βόρειας Ελλάδας σε προϊόντα και τεχνική υποστήριξη.
 
Διεύθυνση υποκαταστήματος :
Τέρμα Εγνατίας, θέση Χαμόλι, ΤΚ 55535 Θεσσαλονίκη
Τηλ : 2310 365007 Fax : 2310 365006
 
Τελευταία ανανέωση: 14/12/2008 22:55

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε © 2019 - All Rights Reserved