Τεχνική εξυπηρέτηση
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 Επίδειξη προϊόντων
 Αξιολόγηση υπηρεσιών
 Ποιότητα


Search Information

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Print page
Υπηρεσίες

Επίδειξη προϊόντων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Τεχνική εξυπηρέτηση
Αξιολόγηση υπηρεσιών
Ποιότητα
 Η ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. διαμόρφωσε από την γέννηση της, ανθρωποκεντρικό και πελατοκεντρικό χαρακτήρα και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από την Διοίκηση στην πρόβλεψη των αναγκών των ανθρώπων που εργάζονται και μοχθούν για την Υγεία όλων.
Η επιλογή των προϊόντων που αντιπροσωπεύει γίνεται πάντα με αυτό το κριτήριο και ο σχεδιασμός των υπηρεσιών που παρέχονται βασίζεται σε αυτή την λογική.
Τελευταία ανανέωση: 1/12/2008 12:49

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε © 2019 - All Rights Reserved