Ιστορικό
 Αρχή - Αξίες - Όραμα
 Πολιτική
 Ανάπτυξη
 Διοίκηση - στελέχωση
 Υποδομές


Search Information

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Print page
Η Εταιρεία

 
 
 
 
 
 
Η ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1995 από ανθρώπους που ήδη δραστηριοποιούνταν στο χώρο της Υγείας και γνώριζαν τις αδυναμίες και τις απαιτήσεις του.
 
Οι ιδρυτές της εταιρείας, έχοντας σαν αρχή τους την αντιμετώπιση του Ανθρώπου με σεβασμό, σε όποια θέση και αν βρίσκεται, επέλεξαν να εισάγουν αξιόπιστα προϊόντα που συμβάλουν στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Υγείας.
 
Με τον ίδιο σεβασμό συνεχίζουν την άοκνη προσπάθεια τους μέχρι σήμερα .....
Τελευταία ανανέωση: 14/12/2008 22:47

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε © 2019 - All Rights Reserved