Φόρμα Επικοινωνίας

Search Information

Print page
Φόρμα Επικοινωνίας
Φόρμα επικοινωνίας
Συμπληρώστε τη φόρμα και πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο
Ονοματεπώνυμο: *
Επάγγελμα: *
Ειδικότητα (για γιατρούς):
Πόλη:
Οργανισμός / Εταιρεία: *
Τηλέφωνο επικοινωνίας: *
E mail: *
Θέμα επικοινωνίας :
Μήνυμα:
Η διαχείριση & προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, που μας εμπιστεύεστε, υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Νόμος 2472/1997) περί προστασίας ατόμου και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τα σχετικά προεδρικά διατάγματα & αποφάσεις.

ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε © 2019 - All Rights Reserved